VO2302 ScholenVergelijker 2018/2019 ScholenVergelijker 2018/2019

Passend Onderwijs Twente Oost

Uw School

1 Filters |

Locatie

X

Op zoek naar passend voortgezet onderwijs?

Vind een passende middelbare school door hieronder eerst het huisadres in te vullen. Dit kan op twee manieren:

 • plaatsnaam, straatnaam OF
 • postcode (bijv. 7551EC)

Gebruik de filters in het menu links om gerichter te zoeken. Door op een school te klikken kunt u het profiel ervan inzien.

2 Filters |

Niveau & richting

X

i

3 Filters |

Ondersteuning leren

X

4 Filters |

Ondersteuning gedrag

X

5 Filters |

Ondersteuning lichamelijke beperkingen

X

6 Filters |

Talenten

X

i
7 Filters |

Aantal leerlingen en grondbeginselen

X

8 Filters |

Zoekwoord

X

Er zijn geen scholen die voldoen aan alle ingevulde criteria

X

Om opnieuw te zoeken:

 • check of het huisadres goed is ingevuld
 • maak de maximale afstand huis-school groter
 • klik minder items aan in de filters
 • kies een ander zoekwoord

Info

X

X

School gevonden?

X

U kunt van elke school op deze website, een pdf met het hele Schoolprofiel vinden onder contactgegevens. Voor meer informatie over een school kunt u de website van deze school bekijken. Vaak is hierop ook de schoolgids met informatie voor ouders te vinden. Ga vooral ook eens kijken op de open dag om de sfeer te proeven en al uw vragen direct te stellen, of maak een afspraak voor een gesprek op de school.

Vragen?

 • Ouder/verzorger: stel uw vraag aan de school waar uw kind nu zit of bij de school van uw voorkeur.
 • School: voor vragen over het vinden van een passende plek voor een leerling, kunt u contact opnemen met de school van uw keuze of met het samenwerkingsverband via info@vo2302.nl.

Samenwerkingsverband VO 2302

X

Samenwerkingsverband VO 2302 is het netwerk Passend Onderwijs in regio Twente Oost. Ca. 21.000 leerlingen uit 7 gemeenten gaan naar één van de 40 middelbare scholen in dit gebied. Met elkaar zorgen deze scholen ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend en thuisnabij mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

Schoolprofielen samenwerkingsverband VO 2302

X

Schoolprofielen samenwerkingsverband VO 2302

Alle schoollocaties in het samenwerkingsverband werken met het schoolprofiel. In het Schoolprofiel staan het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van een locatie beschreven. Met deze website maakt samenwerkingsverband VO 2302 de schoolprofielen van al onze scholen gemakkelijk toegankelijk.

Disclaimer

De Schoolprofielen op deze website zijn opgesteld door de betreffende scholen, onder verantwoordelijkheid van het desbetreffende bevoegd gezag. Samenwerkingsverband VO 2302 stelt de Schoolprofielen beschikbaar via de website www.vo2302.schoolprofielen.nl. Het samenwerkingsverband is niet verantwoordelijk en stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie in de Schoolprofielen.

© 2018/2019 VO 2302

X

Uitgangspunt is dat elke school van VO 2302 ondersteuning biedt. Niet altijd heeft een school voldoende expertise in huis voor complexe (gedrags)problemen. Indien nodig kan de school gebruik maken van een tijdelijke bovenschoolse lesplaats. Hier krijgen leerlingen een combinatie van onderwijs en jeugdhulp aangeboden. Doel is dat de leerling zo snel mogelijk weer terugkeert naar de (eigen) school.

Praktijk onderwijs

X
 • De leerling heeft een IQ tussen 55 en 80.
 • De leerling heeft een leerachterstand van meer dan 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.

Lwoo

X
 • De leerling heeft een IQ tussen 75 en 90.
 • De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
 • of
 • De leerling heeft een IQ tussen 91 en 120.
 • De leerling heeft een leerachterstand van 1 tot 3 jaar op twee van vier domeinen (begrijpend lezen, technisch lezen, spellen, inzichtelijk rekenen) waarbij minimaal één van de domeinen begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
 • De leerling heeft leerbelemmerende sociaal-emotionele problematiek.